Montaż płyt Thermochip

Kilka słów o montowaniu płyt.

Potrzebna pomoc?

Potrzebna pomoc?

Czekamy na Twój telefon!

Montaż płyt izolacyjnych

Układanie paneli Thermochip

Podczas układania paneli Thermochip na powierzchniach drewnianych i metalicznych należy przestrzegać 3 podstawowych zasad. Panele należy układać naprzemiennie ze złączami krzyżowymi. Panele należy układać w taki sposób, by dłuższa krawędź płyty znajdowała się prostopadle do elementu podtrzymującego, a krótsza była na nich oparta. Pióro biegnące wzdłuż całego panelu służy do łączenia paneli. Każdy panel powinien zostać umieszczony na co najmniej trzech elementach podtrzymujących.

Mocowanie paneli Thermochip

Panele należy montować stosując nierdzewne stalowe śruby samowkrętne, dopasowane do elementów struktury podtrzymującej. Każdy element podtrzymujący powinien mieć trzy punkty mocowania. Należy umieścić je co najmniej 2 cm od krawędzi panelu. Długość śrub zależy od grubości montowanego panelu oraz od rodzaju elementu podtrzymującego. Mocowanie paneli do struktury metalicznej powinno odbywać się śrubami o 20 mm dłuższymi od grubości paneli, w przypadku struktury drewnianej śruby powinny być dłuższe o 50 mm.

Łączenia między panelami Thermochip

Po ułożeniu paneli na strukturze podtrzymującej należy zabezpieczyć łączenia między panelami, żeby nie dopuścić do przecieków wody. Łączenia paneli można uszczelnić za pomocą ciekłej gumy, nieprzepuszczalnej taśmy samoprzylepnej, kitu silikonowego lub polistyrenowego. Zabezpieczenie łączeń jest szczególnie wskazane na pokryciach dachowych (grzbiety dachów, kosze dachowe, kominy itp.). Ochronnie można zastosować przezroczystą nieprzepuszczalna taśmę na całej długości krawędzi dachu.

Rozkład elementów podtrzymujących

Rozstaw elementów podtrzymujących zależy od długości panelu, jego naturalnej wagi oraz wagi dodatkowej spowodowanej warunkami pogodowymi. Grubość panelu zależy od wymaganego poziomu izolacji. Odległość pomiędzy elementami uzależniona jest od standardowego ciężaru jaki będzie wspierany oraz innych dodatkowych obciążeń powstałych na skutek użytkowania lub warunków atmosferycznych.

Przechowywanie paneli Thermochip na miejscu montażu

Panele Thermochip pakowane są na paletach zabezpieczonych plastikiem. Palety można podnosić, jeżeli elementy podtrzymujące są odpowiednio zamocowane. Zaleca się, aby produkt pozostał w opakowaniu do momentu jego użycia.

Układanie pokryć na płytach

Łupek – powinien zostać umieszczony na systemie dwutorowym zamontowanym na panelach. Dachówki – dopasowanie dachówki płaskiej wymaga systemu dwutorowego, który należy umieścić na szczycie paneli. W przypadku dachówki falistej, należy użyć dodatkowych elementów w celu usprawnienia wentylacji i zabezpieczenia dachówki. Blachy metaliczne (miedziane, cynkowe, metalowe itp.) – ze względu na gładkość powierzchni i idealnie płaską strukturę dachów wykonanych z Thermochip idealnie nadają się one do pokrycia powłokami metalicznymi. Zaleca się pozostawienie przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy powłoką metalową a panelem w celu uniknięcia gromadzenia skroplonej pary – można to osiągnąć dzięki prowadnicy umieszczonej na zboczu dachu i poprzez zamocowanie paneli lub warstwy, do której później można przymocować blachę metaliczną.